Home แพ็คเกจทัวร์
แพ็คเกจทัวร์
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน 1,500 บาท (ดำน้ำ + ที่พัก + อาหาร 4 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ท่าเรือเฟอร์รี่   เกาะช้าง   หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า   ที่พัก :บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ดำน้ำดูปะการัง สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลเล่นน้ำกับฝูงปลาน้อยใหญ่และหาดทรายที่ขาวสะอาด  + เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ที่หมู่บ้านบางเบ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน 1,500 บาท (ตกหมึก + ที่พัก + อาหาร 3 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ที่พัก :บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ตกหมึกตอนกลางคืน + เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ที่หมู่บ้านบางเบ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน 2,100 บาท (ตกหมึกและดำน้ำ + ที่พัก + อาหาร 4 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ที่พัก :บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ดำน้ำดูปะการัง สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล เล่นน้ำกับฝูงปลาน้อยใหญ่และหาดทรายที่ขาวสะอาด + ตกหมึกตอนกลางคืน + เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ที่หมู่บ้านบางเบ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน 2,700 บาท (ตกหมึก หรือ ดำน้ำ + ที่พัก + อาหาร 6 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ตราด ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ที่พัก : บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ดำน้ำดูปะการัง สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลเล่นน้ำกับฝูงปลาน้อยใหญ่และหาดทรายสีขาวสะอาด หรือตกหมึกตอนกลางคืน+เลือกซื้อสินค้าของฝากที่หมู่บ้านบางเบ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน 2,900 บาท (ตกหมึก และ ดำน้ำ + ที่พัก + อาหาร 6 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ตราด ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ที่พัก : บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ดำน้ำดูปะการัง สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลเล่นน้ำกับฝูงปลาน้อยใหญ่และหาดทรายสีขาว+ ตกหมึกตอนกลางคืน + เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ที่หมู่บ้านบางเบ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 


 

การจองและชำระเงิน

ขั้นตอนการจองที่พัก แพ็คเกจทัวร์ จองเช่าเรือ

 

การเดินทาง

ตราด - ท่าเรือเฟอร์รี่ - เกาะช้าง - ท่าเรือบางเบ้า

 

เรือเช่าเหมาลํา

บริการเรือตกปลา เรือตกหมึก เรือทัวร์ดำน้ำ

 

เรือทัวร์ เกาะช้าง

บริการเรือตกปลา เรือตกหมึก เรือทัวร์ดำน้ำ