Home กิจกรรมท่องเที่ยว เรือนำเที่ยวหมู่เกาะช้าง
เรือนำเที่ยวหมู่เกาะช้าง PDF พิมพ์ อีเมล

การนำเที่ยวทางเรือนั้นมีบริการทั่วไปบนเกาะช้าง มีตั้งแต่ระยะทางสั้นๆ เช่น นั่งเรือชมเกาะเล็กๆ รอบเกาะช้าง ดูจุดเรือจม ระยะกลาง เช่น การนั่งเรือประเภทไปเช้าเย็นกลับซึ่งมีการแวะให้นักท่องเที่ยวดำดูประการังผิวน้ำด้วย และระยะไกล คือ การเดินทางสู่เกาะอื่นๆ เช่น เกาะหวาย เกาะกูด เกาะกระดาษ เกาะหมาก เกาะกระดาน เพื่อการท่องเที่ยวต่อบนเกาะนั้นๆ ซึ่งมีการบริการหลายประเภท เช่น เรือที่รับส่งในเส้นทางเป็นประจำ เรือจ้างเหมาลำ ซึ่งมีทั้งเรือสำราญ เรือเร็ว และเรือท่องเที่ยวทั่วไป

 
ป้ายโฆษณา

สังขกุลทัวร์ เกาะช้าง | แพ็คเกจทัวร์ เกาะช้าง ดำน้ำ ตกหมึก
เรือเช่าตกปลา เรือเช่าเหมาลำ เกาะช้าง


 

การจองและชำระเงิน

ขั้นตอนการจองที่พัก แพ็คเกจทัวร์ จองเช่าเรือ

 

การเดินทาง

ตราด - ท่าเรือเฟอร์รี่ - เกาะช้าง - ท่าเรือบางเบ้า

GPS

N 11° 58′ 17.35″
E 102° 18′ 43.37″

 

เรือเช่าเหมาลํา

บริการเรือตกปลา เรือตกหมึก เรือทัวร์ดำน้ำ

 

เรือทัวร์ เกาะช้าง

บริการเรือตกปลา เรือตกหมึก เรือทัวร์ดำน้ำ