Home แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน (ตกหมึกหรือดำน้ำ)

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน 2,700 บาท (ตกหมึก หรือ ดำน้ำ + ที่พัก + อาหาร 6 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ตราด ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ที่พัก : บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ดำน้ำดูปะการัง สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลเล่นน้ำกับฝูงปลาน้อยใหญ่และหาดทรายสีขาวสะอาด หรือตกหมึกตอนกลางคืน+เลือกซื้อสินค้าของฝากที่หมู่บ้านบางเบ้า

 เลือก 1 กิจกรรม
กิจกรรมดำน้ำกิจกรรมตกหมึก


ที่พัก (บ้านเฟื่องฟ้า) 

http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff03.jpg

อาหาร 6 มื้อ (เมนูซีฟูดส์ ร้านนกน้อยซีฟูดส์)

http://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn03.jpg


10.30 น. - ลงเรือเฟอร์รี่ (ค่าเฟอร์รี่ไม่รวมในแพ็คเกจ)
11.00 น. - สวัสดีเกาะช้าง
12.00 น. - เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน (1)
15.00 น. - เล่นน้ำหาดคลองกลอย หาดทรายที่สวยงามของหมู่บ้านบางเบ้า
18.00 น. - รับประทานอาหารเย็นเมนูซีฟู้ด (2)
19.00 น. - นั่งเรือสู่ปากอ่าวบางเบ้า สนุกกับกิจกรรมตกหมึก ชิมหมึกสดๆ กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
22.00 น. - เดินทางกลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 น. - ตื่นเช้าก่อนใครรับอากาศบริสุทธิ์ของทะเลเกาะช้าง  จิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


07.30 น. - รับประทานอาหารเช้า (3)
09.00 น. - เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย สำหรับดำน้ำ เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่นยาประจำตัว ผ้าเช็ดตัว รองเท้าเตะ
09.20 น. - นั่งเรือมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง

10.50 น. - ดำน้ำดูปะการังเกาะที่ 1 ได้แก่เกาะยักย์เล็ก


11.40 น. - รับประทานกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม (4)

12.30 น. - เล่นน้ำเกาะที่ 2 หาดทรายเกาะรัง


13.30 น. - เล่นน้ำเกาะที่ 3 เกาะมะปริง


14.30 น. - เล่นน้ำเกาะที่ 4 เกาะหวาย


16.00 น. - เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. - เดินเที่ยวชมตลาด หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ซื้อของฝาก
18.00 น. - รับประทานอาหารเย็นเมนูซีฟู้ด (5)
20.00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.30 น. - ตื่นเช้าก่อนใครรับอากาศบริสุทธิ์ของจิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้น  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
07.00 น. – รับประทานอาหารเช้า (6)
10.00 น. - เก็บสัมภาระ ขึ้นพาหนะคู่ใจ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ บ๊าย บาย เกาะช้าง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคา 2,700 บาทต่อท่าน บริการที่ได้รับ ประกอบด้วย
ห้องพักหรือบ้านพักกลางน้ำ บ้านเฟื้องฟ้า 2 คืน
เรือนำเที่ยวดำน้ำ+อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด หรือ เรือนำเที่ยวตกหมึก พร้อมอุปกรณ์ตกหมึก
อาหาร 6 มื้อ

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
ค่าเรือเฟอร์รี่ และ การเดินทางไป-กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
ปล. รถรับ - ส่งท่าเรือ เฟอร์รี่ ไป-กลับ คันละ 1,500 บาท
ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป-กลับในราคา 120 บาท (ปกติ160 บาท) พิเศษสำหรับบุคคลที่จองแพ็คเกจจำนวน 10 ท่านขึ้นไป!!!
ลูกค้า ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปพักที่ แหม่มไก่แบ้ หรือ เกาะช้างแกรนคาบานา