Home แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน (ตกหมึกและดำน้ำ)

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน 2,100 บาท (ตกหมึกและดำน้ำ + ที่พัก + อาหาร 4 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ที่พัก :บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ดำน้ำดูปะการัง สัมผัสโลกใต้ท้องทะเล เล่นน้ำกับฝูงปลาน้อยใหญ่และหาดทรายที่ขาวสะอาด + ตกหมึกตอนกลางคืน + เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ที่หมู่บ้านบางเบ้า

 กิจกรรมดำน้ำ


กิจกรรมตกหมึก


ที่พัก (บ้านเฟื่องฟ้า) 

http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff03.jpg

อาหาร 4 มื้อ (เมนูซีฟูดส์ ร้านนกน้อยซีฟูดส์)

http://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn03.jpg
06.30 น. - ลงเรือเฟอร์รี่ (ค่าเฟอร์รี่ไม่รวมในแพ็คเกจ)
08.00 น. - สวัสดีเกาะช้าง เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารเช้า (1)
09.00 น. - เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย สำหรับดำน้ำ เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่นยาประจำตัว ผ้าเช็ดตัว รองเท้าเตะ

09.20 น. - นั่งเรือมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง


10.50 น. - ดำน้ำดูปะการังเกาะที่ 1 เกาะยักย์เล็ก


11.40 น. - รับประทานกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม (2)

12.30 น. - เล่นน้ำเกาะที่ 2 หาดทรายเกาะรัง


13.30 น. -  เล่นน้ำเกาะที่ 3 เกาะมะปริง


14.40 น. - เล่นน้ำเกาะที่ 4 เกาะหวาย


16.00 น. - เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. - เดินเที่ยวชมตลาดซื้อของฝากที่หมู่บ้านบางเบ้า
17.40 น. - รับประทานอาหารเย็นเมนูซีฟู้ด ที่ร้านนกน้อยซีฟู้ด (3)

18.30 น. - นั่งเรือสู่ปากอ่าวบางเบ้า สนุกกับกิจกรรมตกหมึก ชิมหมึกสดๆ กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด


22.00 น. - เดินทางกลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 น. - ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ จิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้น
07.30 น. - รับประทานอาหารเช้า (4)
10.00 น. - เก็บสัมภาระ ขึ้นพาหนะคู่ใจ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ บ๊าย บาย เกาะช้าง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคา 2,100 บาทต่อท่าน บริการที่ได้รับ ประกอบด้วย
ห้องพักหรือบ้านพักกลางน้ำ บ้านเฟื้องฟ้า 1 คืน
เรือนำเที่ยวดำน้ำดูปะการัง + อุปกรณ์ดำน้ำ
เรือนำเที่ยว ตกหมึกพร้อมอุปกรณ์
อาหาร 4 มื้อ

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
ค่าเรือเฟอร์รี่ และ การเดินทางไป-กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
ปล. รถรับ - ส่งท่าเรือ เฟอร์รี่ ไป-กลับ คันละ 1,500 บาท
ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป-กลับในราคา 120 บาท (ปกติ160 บาท) พิเศษสำหรับบุคคลที่จองแพ็คเกจจำนวน 10 ท่านขึ้นไป!!!
ลูกค้า ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปพักที่ แหม่มไก่แบ้ หรือ เกาะช้างแกรนคาบานา