Home 2 วัน 1 คืน (ตกหมึก)

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน 1,500 บาท (ตกหมึก + ที่พัก + อาหาร 3 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ที่พัก :บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ตกหมึกตอนกลางคืน + เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ที่หมู่บ้านบางเบ้า

 กิจกรรมตกหมึกที่พัก (บ้านเฟื่องฟ้า) 

http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff03.jpg

อาหาร 3 มื้อ (เมนูซีฟูดส์ ร้านนกน้อยซีฟู้ด)

http://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn03.jpg


- ลงเรือเฟอร์รี่ (ค่าเฟอร์รี่ไม่รวมในแพ็คเกจ)
12.00 น. - สวัสดีเกาะช้าง เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารมื้อเที่ยง (1)
15.30 น. - เล่นน้ำที่หาดคลองกอย
16.30 น. - เดินเที่ยวชมตลาดซื้อของฝากที่หมู่บ้านบางเบ้า
17.30 น. - รับประทานอาหารเย็นเมนูซีฟู้ด ที่ร้านนกน้อยซีฟู้ด (2)
18.30 น. - นั่งเรือสู่ปากอ่าวบางเบ้า สนุกกับกิจกรรมตกหมึก ชิมหมึกสดๆ
กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
22.00 น. - เดินทางกลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 


06.30 น. - ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ จิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้น
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้า (3)
10.00 น. - เก็บสัมภาระ ขึ้นพาหนะคู่ใจ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ บ๊าย บาย เกาะช้าง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคา 1500 บาทต่อท่าน บริการที่ได้รับ ประกอบด้วย
ห้องพักหรือบ้านพักกลางน้ำ บ้านเฟื้องฟ้า 1 คืน
เรือนำเที่ยว ตกหมึกพร้อมอุปกรณ์
อาหาร 3 มื้อ

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
ค่าเรือเฟอร์รี่ และ การเดินทางไป-กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
ปล. รถรับ - ส่งท่าเรือ เฟอร์รี่ ไป-กลับ คันละ 1,500 บาท
ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป-กลับในราคา 120 บาท (ปกติ160 บาท) พิเศษสำหรับบุคคลที่จองแพ็คเกจจำนวน 10 ท่านขึ้นไป!!!
ลูกค้า ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปพักที่ แหม่มไก่แบ้ หรือ เกาะช้างแกรนคาบานา