Home สถานที่ท่องเที่ยว หาดคลองกลอย อ่าวบางเบ้า
หาดคลองกลอย อ่าวบางเบ้า PDF พิมพ์ อีเมล

ชุมชนบางเบ้าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างในฝั่งตะวันตก คู่กับอ่าวสลักเพชร มีสภาพภูมิประเทศที่สูงชัน ในปัจจุบันมีถนนคอนกรีตที่ตัดทอดมาจากหาดไก่แบ้มาจนถึงอ่าวบางเบ้า ทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น มีหาดทรายที่สวยงาม สถานที่เล่นน้ำทะเล พายเรือชมวิวทิวทัศน์ ที่หาดคลองกลอย อ่าวบางเบ้ามีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และมีที่ราบชายฝั่งแคบๆ พอใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกได้ เป็นหมู่บ้านประมงที่น่าสนใจ บ้านพักอาศัยปลูกโดยปักเสาลงในทะเล มีสะพานเชื่อมติดต่อถึงกันโดยตลอด ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมงดักหมึก มีบังกะโลที่พัก และแหล่งปะการังใต้น้ำ