Home แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน (ดำน้ำ)

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php

Wrong image location. There is no image at httt://sungkhakultour.com/index.php
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน 1,500 บาท (ดำน้ำ + ที่พัก + อาหาร 4 มื้อ ) PDF พิมพ์ อีเมล

เดินทางเอง : ท่าเรือเฟอร์รี่   เกาะช้าง   หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า   ที่พัก :บ้านเฟื่องฟ้า
กิจกรรม : ดำน้ำดูปะการัง สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลเล่นน้ำกับฝูงปลาน้อยใหญ่และหาดทรายที่ขาวสะอาด  + เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ที่หมู่บ้านบางเบ้า

 กิจกรรมดำน้ำ


ที่พัก (บ้านเฟื่องฟ้า)

http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/picff03.jpg


อาหาร 4 มื้อ (เมนูซีฟูดส์ ร้านนกน้อยซีฟู้ด)

http://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/noknoi/picnn03.jpg


06.30 น. - ลงเรือเฟอร์รี่ (ค่าเฟอร์รี่ไม่รวมในแพ็คเกจ)
08.00 น. - สวัสดีเกาะช้าง เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารเช้า (1)
09.00 น. - เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย สำหรับดำน้ำ เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ยาประจำตัว ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ
09.20 น. - นั่งเรือมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง
10.50 น. - ดำน้ำดูปะการังเกาะที่ 1 ได้แก่ เกาะยักย์เล็ก
11.40 น. - รับประทานกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ พร้อมผลไม้และน้ำดื่ม (2)
12.30 น. – เล่นน้ำเกาะที่ 2 หาดทรายเกาะรัง
13.30 น. - เล่นน้ำเกาะที่ 3 เกาะมะปริง
14.30 น. - เล่นน้ำเกาะที่ 4 เกาะหวาย
16.00 น. - เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. - เดินเที่ยวชมตลาดซื้อของฝากที่หมู่บ้านบางเบ้า
18.30 น. - รับประทานอาหารเย็นเมนูซีฟู้ด ที่ร้านนกน้อยซีฟู้ด (3) 
- พักผ่อนตามอัธยาศัย


06.30 น. - ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ จิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้น
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้า (4)
10.00 น. - เก็บสัมภาระ ขึ้นพาหนะคู่ใจ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ บ๊าย บาย เกาะช้าง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ราคา 1500 บาทต่อท่าน บริการที่ได้รับ ประกอบด้วย
ห้องพักหรือบ้านพักกลางน้ำ บ้านเฟื่องฟ้า 1 คืน
เรือนำเที่ยวดำน้ำดูปะการัง + อุปกรณ์ดำน้ำ
อาหาร 4 มื้อ
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
ค่าเรือเฟอร์รี่ และ การเดินทางไป-กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
ปล. รถรับ - ส่งท่าเรือ เฟอร์รี่ ไป-กลับ คันละ 1,500 บาท
ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป-กลับในราคา 120 บาท (ปกติ160 บาท) พิเศษสำหรับบุคคลที่จองแพ็คเกจจำนวน 10 ท่านขึ้นไป!!!
ลูกค้า ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปพักที่ แหม่มไก่แบ้
หรือ เกาะช้างแกรนคาบานา