Home ที่พัก บ้านเฟื่องฟ้า
บ้านเฟื่องฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล

บ้านเฟื่องฟ้า เกสท์เฮาส์ เกาะช้าง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงบ้านบางเบ้า ติดกับท่าเรือบ้านบางเบ้า มีที่พักทั้งแบบห้องพัก และบ้านพักกลางน้ำ สบายๆ แบบวิถีชีวิตชาวประมง อยู่ในแหล่งชุมชน มีร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าพื้นเมือง ของของของที่ระลึกมากมาย ร้านสะดวกซื้อ 7-Elevel ตู้ ATM ก็ยังมีบริการที่นี่

http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff01.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff02.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff03.jpg


http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff04.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff05.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff06.jpg


http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff07.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff08.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff09.jpg


http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff10.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff11.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff12.jpg


http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff13.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff14.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff15.jpg


http://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff16.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff17.jpghttp://sungkhakultour.com/images/stories/ff/pic-ff18.jpg